O konzumní společnosti a násilí - Humanisté v Politickém spektru

Rostoucí mír nebo rostoucí destrukce? Dnes probíhá ve světě více než 30 válek. Každou minutu zbraně usmrtí jednoho člověka. Náklady na zbrojení se v posledních letech zvyšují. Jen v roce 2005 představovaly částku 1 120 mld. USD. V dnešním světě je stále více násilí, které se rozšiřuje do všech oblastí života a vytváří atmosféru strachu, nejistoty, úzkosti a uzavřenosti. Nejedná se pouze o násilí fyzické, násilí válek a kriminality, ale i o násilí ekonomické, rasové, náboženské, psychologické, rodinné násilí i vnitřní násilí v člověku.

Proto téma odzbrojení a nenásilí považují humanisté za jedno z hlavních. Jaderné odzbrojení je nanejvýš aktuálním tématem a je třeba, aby se z výdajů na zbrojení staly investice pro mír a blahobyt. Stačilo by 10 % toho, co se vydá na zbrojení, aby bylo možné zahájit skutečné řešení problému hladu ve světě. Zvolíme-li cestu rostoucího míru, zlepší se podmínky života lidí chudších zemí. To zabrání migraci, ke které jsou tyto národy nuceny stavem situace v jejich zemi. V bohatých zemích bude možné více investovat do skutečných pilířů jakékoliv civilizace, tedy do zdraví a vzdělání, které dnes bohužel míří ke slepé privatizaci.

Tyto myšlenky a návrhy přiblížili Jan Tamáš, Ivona Novomestská a Jan Bednář v pořadu Politické spektrum, vysílaném na ČT 20.1.2007.

Jan Tamáš v pořadu vystoupil také v následné diskuzi na téma "O konzumní společnosti".

Celý pořad je možno shlédnout na stránkách České televize » 

Témata